Konsortie

Fra tanke til virkelighed!

Vi er en lille gruppe, som i efteråret 2006 gik sammen om at dele en væddeløbshest på anparter. Hesten hedder Da Vinci - derfor Da Vinci & Co. Det har været en ubetinget succes og derfor blev konsortiet i januar 2009 udvidet med yderligere en hest - Eko Renaissance - og samtidig også med flere medlemmer.


Ideen med en hest på anparter vil vi derfor gerne give videre til inspiration for andre. Det være sig venner, firmaer, foreninger og forretninger. Lige så forskellige vi er - er mulighederne mange... Lad os slå fast: det er en dyr hobby, men mulig, især hvis man er flere om at trække læsset. På dette sted kan man få inspiration til at komme i gang. Her følger en opskrift på, hvordan vi har båret os ad.


 • Dan en Forening
 • Bankkonto
 • Kontaktpersoner
 • Køb en hest
 • Registrering af hesten

 • Dan en Forening

  Parthaverne går sammen og danner en forening på lige fod med en hvilken som helst anden forening med vedtægter og generalforsamling, og med en forretningsfører eller kasserer.


  Klampenborg Hesteejerforenings hjemmeside ligger et udkast til en anpartskontrakt til fri afbenyttelse. Foreningskonstruktionen er af skattemæssige hensyn.


  Bankkonto

  Foreningen skal udpege en økonomisk ansvarlig, som herefter opretter en foreningskonto i et pengeinstitut. Denne konstruktion for at ingen af medlemmerne bliver personligt beskattet af foreningens indestående.


  Alle indtægter og udgifter i forbindelse med foreningens drift skal posteres på denne konto.


  Kontaktpersoner

  Foreningen skal udnævne en person som er kontaktperson til træneren. Det er af praktiske hensyn, så vedkommende får myndighed til at forhandle med træneren på foreningens vegne.


  For træneren er det vigtigt at have en kontaktperson, til hvem han kan meddele sig i alle spørgsmål og praktiske gøremål. Ligeledes er træneren foreningens kontaktperson til de væddeløbsarrangerende organisationer.


  Køb af hest

  Praksis er ofte, at man først køber en hest, siden finder en træner. Vi kan kun opfordre til, at man går den modsatte vej. Det vil sige, efter at foreningen er dannet, kontakter man en træner som er behjælpelig med indkøb af hesten.Trænerens ekspertise er uvurderlig i udvælgelsen af det rette dyr til den rette pris.


  Der er flere muligheder:


  Hos en opdrætter - i Danmark er der omkring 50 opdrættere.

  På en auktion.

  Hos en træner - her kan man ofte finde en hest, som er klar til at starte med det samme. Det kan være en stor fordel for den "utålmodige".


  Registrering

  Alle engelske fuldblodsheste skal registreres. Registreringen foregår i Dansk Galop. Under menupunktet "Gebyrer og Licenser" på Dansk Galop's hjemmeside, kan man få oplyst priser på nedennævnte registreringer.


  - hestepas

  Inden en væddeløbshest starter første gang skal der udstedes et hestepas (gebyr), som skal følge hesten overalt, hvor den starter til væddeløb. Det er en dyrlæge som identificerer hesten, hvorefter selve passet udstedes af Dansk Galops Sekretariat.


  - navngivning

  Ligeledes skal hesten navngives inden den starter første gang. Når hesten først har startet i væddeløb kan navnet ikke ændres. Navneregistrering foregår hos Dansk Galop, som i samråd med andre væddeløbsarrangerende organisationer skal godkende navnet, idet to væddeløbsheste ikke må hedde det samme.

  Navneregistreringen er gratis indtil udgangen af hestens fyldte 1 år, herefter gebyrbelagt.


  - ejerskab

  Også registrering af ejerskab foregår hos Dansk Galop. Når man har dannet en forening og navngivet denne, registreres ejerskabet af hesten som "pseudonym", hvilket betyder, at de enkelte foreningsmedlemmers navne er skjult for offentligheden (gebyr). En liste med navne på partejerne skal dog foreligge i Sekretariatet hos Dansk Galop idet partejere hæfter solidarisk ifølge Dansk Væddeløbsreglement. Hele reglementet kan læses på Dansk Galops hjemmeside under Væddeløbsreglement.


  En anden mulighed kan være (som vi har gjort), at en enkelt af partejerne står frem med navn og at resten af ejerne skjules under betegnelsen "med flere". Her gælder det dog også, at alle partejere hæfter solidarisk ifølge Dansk Væddeløbsreglement.


  - væddeløbsfarver

  Når alle de ovennævnte registreringer er på plads skal foreningen eller konsortiet vælge såkaldte "væddeløbsfarver". Det er den bluse som jockeyen har på, når han rider en given hest. Væddeløbsfarven er registreret af ejeren og følger denne. Man kan registrere for en fem-årig periode, eller for livstid (gebyr). Væddeløbsfarvens udseende skal godkendes af Dansk Galop idet to væddeløbsfarver ikke må være ens eller ligne hinanden. Der findes helt bestemte internationale bestemmelser for, hvordan man må kombinere mønstre til de pågældende bluser og hjelmovertræk.


  Find inspiration her: På Dansk Galop under "væddeløbsfarver" kan man se en liste over allerede registrerede farver i Danmark i henhold til Dansk Væddeløbsreglement. På www.darkhorse.com kan man se skematiske tegninger af de tilladte mønstre og fremstillingsprisen på væddeløbsfarver er angivet, med mulighed for fremstilling i England.


  I Danmark kan man bestille vædddeløbsfarver hos Nina Falck

  Tlf. 65 96 76 07 - e-mail: ninagert@mail.dk

  Som også gerne hjælper med forslag til design og godkendelse af farven.


 • Til toppen